Spel-drama met kinderen en jongeren

€ 0,00

Spel-drama met kinderen en jongeren:

Wil jij leren om via een creatief aanbod meer aansluiting te vinden in de belevingswereld van het kind? Je kan bijvoorbeeld gaan werken met; fantasiespel, story-telling, meer creatieve tekenopdrachten, uitbreiding rollenspel met hoeden/pruiken/maskers en het maken van een plaatjes-schilderij

Kort gezegd is spel-drama therapie leren verwerken via spel. Het is geschikt voor kinderen/jongeren/mensen die niet kunnen, durven of willen praten over problemen, gevoelens en moeilijkheden.

Het is een spelende therapie waarbij fantasie centraal staat, het ‘doen-alsof‘. Het kind krijgt de gelegenheid om via spel te laten zien wat hem/haar dwars zit.
Spel-drama biedt een veilige plaats om te oefenen in de dingen die het kind in het dagelijkse leven niet mag of niet durft. In de toneel rol kun je juist wel die dingen doen en daardoor experimenteren met de moeilijke situatie.

Spel-drama is een laagdrempelige vorm van therapie omdat de verwerking van het probleem via spel verloopt. Er hoeft in de therapie niet gesproken te worden over de problematiek als het kind het niet kan of wil. Indien mogelijk wordt de therapie wel nabesproken met het kind, om zo de omschakeling naar het dagelijks leven te bevorderen.